17 maja Kościół rzymskokatolicki w Polsce…

17 maja Kościół rzymskokatolicki w Polsce uzyskał prawo do prowadzenia szkół. Rezygnacja z państwowego monopolu edukacji była rzeczą niespotykaną – zwłaszcza, że Kościół był potężną siłą antykomunistyczną. Miał swoich męczenników: kardynał Mindszenty, prymas Węgier, torturowany i więziony, zamknięty przez 15 lat w ambasadzie USA w Budapeszcie; ksiądz Jerzy Popiełuszko, porwany i zamordowany przez polską tajną […]

Rok 1989, gdy zbliżał się do połowy…

Rok 1989, gdy zbliżał się do połowy, sprawiał wrażenie kolejnej przedwczesnej nadziei, ponownie przerabianej lekcji: wygrywają twardogłowi, którzy mają odwagę i wolę, by masakrować swoją młodzież. Chińczycy wysłali swych przedstawicieli do wschodniego Berlina, by poinstruowali tamtejszy reżim w kwestii tłumienia prodemokratycznych rozruchów. Gorbaczow był powściągliwy. Wzywał do reform, ale nie sięgnął po słowa potępienia. Płomień […]

Piknik Paneuropejski

20 czerwca 1989 roku pojawił się pomysł zorganizowania Pikniku Paneuropejskiego. Ta idea zrodziła się podczas rozmowy przy obiedzie, jaką przeprowadził pewien węgierski działacz z Otto von Habsburgiem, byłym następcą tronu Austro-Węgier i członkiem Parlamentu Europejskiego. Węgrzy rozbroili tak zwany system Sz-100, radziecki elektroniczny system alarmowy, który zastąpił pola minowe wzdłuż węgierskich granic. Sekretarz stanu Imre […]

700 Niemców z NRD przedostało się do Austrii…

700 Niemców z NRD przedostało się do Austrii. Burmistrz miasta St Margarethen, Andreas Waha, miał już w gotowości miejską orkiestrę dętą, by powitać delegatów. Teraz zaczął dzwonić po miejscowych pensjonatach i restauracjach, zamawiając jedzenie i kwatery dla przybywających Niemców na koszt swojego urzędu. Wschodnie Niemcy odgrywały kluczową rolę. Jeśli padną, tama pęknie. Dla Sowietów było […]

Kruszyciele muru

7 października, kiedy Węgrzy głosowali nad przekształceniem swojego państwa w parlamentarną demokrację, w Lipsku i Dreźnie doszło do gwałtownych starć z policją. W obu miastach przygotowano ambulanse dla ofiar, których nie da się uniknąć podczas tłumienia zamieszek. Trzy dni później Honecker nakazał zamknięcie granicy z Czechosłowacją. Od 1 stycznia z NRD uciekło 110 tysięcy Niemców, […]